Stretnutie s MUDr. Elenou Loumovou

Väčšina osobností oranžového gymnázia, ktoré sme v našej škole privítali pri príležitosti 150-teho výročia prvej maturitnej skúšky, boli muži. Stretnutie s MUDr. Elenou Loumovou je dôkazom, že aj ženy sú cieľavedomé a úspešné.

10. februára 2016 sme medzi nami privítali lekárku, primárku rádiodiagnostického oddelenia v Levoči MUDr. Elenu LOUMOVÚ, ktorá bola v roku 2014 ocenená  druhým miestom v odbore rádiológia v TOP lekári Slovenska, je nositeľka ocenenia Žena roka 2014 v okrese Levoča a naposledy získala ocenenie Slovenka roka 2015 v kategórii zdravotníctvo.

Prečo štúdium medicíny? 

Počas posledného ročníka štúdia v našej škole riešila dilemu, kam ďalej, čo študovať. Rozhodnúť sa jej pomohla najstaršia sestra, ktorá vyjadrila túžbu mať v rodine niekoho, kto sa o nich postará v časoch, keď budú chorí. A tak jej výber bol jasný a vraj to nikdy neoľutovala.

Po štúdiu na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice absolvovala I. atestáciu z chirurgie, I. atestáciu z rádiológie a neskôr aj II. atestáciu z rádiológie.

Čo všetko zahŕňa jej práca?

Vo svojej práci sa užšie zameriava na oblasť mamodiagnostiky, v ktorej využíva moderné prístroje a techniky ako napríklad ultrazvuk, bioptickú ihlu na odber tkanivovej vzorky, počítačovú tomografiu a magnetickú rezonanciu. Ako sama povedala, táto oblasť medicíny prešla turbulentnými zmenami a dosiahnutý pokrok pomáha lekárom diagnostikovať ochorenie a následne pacientom pomáha v ich liečbe.

Ako sa stať Slovenkou roka?

Nominovaných bolo 200 slovenských lekárok, z ktorých osem sa dostalo do užšieho výberu. Z troch najúspešnejších si hlasovaním verejnosť vyberala tú „naj“ – MUDr. Loumovú. Ľudia určite ocenili jej entuziazmus a nadšenie, ktoré z nej sršalo aj počas besedy. Lásku k práci vníma zároveň aj ako recept na úspech: „Nemôžete chodiť do práce, pretože „musím“, ale preto, že vás to baví a chcete.“

Pani doktorka, ďakujeme veľmi pekne za Váš čas, za podnetné slová a zaujímavé stretnutie. Za redakciu nášho webu a za všetkých „orindžákov“ Vám prajeme len to najlepšie v osobnom aj v pracovnom živote.

ZaJ

Comments are closed.