Stretnutie s Marekom Kollárom

Úspešný absolvent nášho gymnázia, lekár, ambiciózny, duchaplný, vtipný mladý muž.

To je len niekoľko vlastností Mareka, ktoré sme postrehli v čase jeho návštevy na svojej alma mater.  Dvojhodinové stretnutie s ním naši študenti vychválili a zaradili ho na popredné miesto v rámci  jedenástich besied s úspešnými absolventmi.

Jeho rozprávanie bolo popretkávané úsmevnými aj vážnymi príhodami a podfarbené množstvom fotografií, dokonca aj našich kolegov a vašich učiteľov, milí študenti, ktorých sme na prvý pohľad ani nepoznali.

A ktoré najdôležitejšie momenty nám utkveli v pamäti?

Dôležitosť výberu školy – najprv gymnázia a neskôr vysokej školy – u Mareka to boli rôzne faktory, napríklad aj ten, že jeho starý otec, pán Karchňák, bol istý čas riaditeľ gymnázia či učitelia, ktorých osobne poznal. Svoje rozhodnutie neoľutoval, dokonca začal mať rád aj zdanlivo nepríjemné predmety. Aj fyziku…Učila ho pani profesorka Gomolčáková a tá ho presvedčila, že fyzika je fajn.

Aktivity mimo školy – nielen kvôli ulievaniu, ale kvôli zmysluplným aktivitám. Spolu so svojimi spolužiakmi pripravoval Vianoce pre detské domovy.

Matematika – dôležitý predmet pre študenta gymnázia, ale aj pre medika. Podľa Mareka by mal byť povinnou (opäť) „výbavou“ a maturitný predmet.

Vybrať si správne vysokú školu – byť náročný na seba, oplatí sa to. Marek si vybral štúdium na najlepšej vysokej škole v Českej republike. A pre zaujímavosť uviedol číslo: z 32 v prvom ročníku ich skončilo 8!

Mohli by sme pokračovať vo vypisovaní myšlienok, rozprávaní duchaplných historiek z Marekovho života či v opisovaní práce patológa, asistenta, lekára, učiteľa. To už ale neurobíme, ale urobíme záver, dúfajme, že nie definitívny. Veríme, že Mareka na pôde našej školy ešte privítame.

Marek, ďakujeme za návštevu a prajeme len to najlepšie v osobnom aj pracovnom živote.

ReD

Comments are closed.