Stretnutie s českým básnikom, publicistom a diplomatom

Marek Toman z Prahy od roku 1998 pracuje na Ministerstve zahraničných vecí Českej republiky. Pôsobil na českom veľvyslanectve v Estónskom Talline a v Budapešti. Je stálym spolupracovníkom Českého rozhlasu, Hospodárskych novín i internetového časopisu Neviditeľný pes. Svoje verše, preklady, eseje a recenzie publikoval časopisecky i vo forme rozhlasových relácií. Je organizátorom literárnych čítaní, nositeľom nakladateľskej ceny Mladej fronty a ocenení v básnickej súťaži O cenu Ikarovho krídla. V posledných rokoch vyšli jeho knihy „Můj Golém“ a „Frajer“. V piatok 15. januára 2016  zavítal medzi našich gymnazistov, aby predstavil svoj nový projekt „Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese“. Pripravil pre nás dve zaujímavé stretnutia. Priblížil svoj nový román, pripravil čítanie ukážok a diskutoval na zaujímavú tému medziľudských a rodičovských vzťahov v kontinuite s príbehom malého Šimona Abelesa. Okrem toho na 16 paneloch komentoval svoju výstavu, ktorá bola predstavená i v Budapešti a Krakove. Akcia, ktorú koordinovala prof. dejepisu Ružena Kormošová sa konala vďaka grantu International Visegrad Fund. V popoludňajších hodinách si prezrel pamätihodnosti nášho mesta.

KoR

Comments are closed.