Stretnutie s Martinom Radvancom

Na besedách s úspešnými absolventmi nášho gymnázia sme už privítali molekulárnu biologičku, poetku a recitátorku, úspešných fyzikov, skvelého fotografa aj lekára. Na besede, poslednej v tomto  kalendárnom roku, sme medzi sebou privítali geológa – petrológa Ing. Martina Radvanca, CSc.

Naša redakcia ponúka trochu netradičný pohľad na stretnutie s týmto zaujímavým a nekonvenčným človekom, úspešným vedcom v slovenskom aj medzinárodnom meradle. Na našu otázku, čo vás na stretnutí s Martinom Radvancom zaujalo najviac, odpovedali niektorí naši študenti:

Petra Múdra z I.B: „Zaujalo ma niekoľko myšlienok, napríklad, že pán Radvanec pracoval v Japonsku, po japonsky sa nenaučil, ale rozprával po anglicky. Na výpočtoch teploty v hypocentre výbuchu atómovej bomby v Hirošime pracoval 13 rokov!“

Michal Repaský z I.B: „Veda sa dá skĺbiť so športom, s hudbou, vedec nemusí byť žiadny ´suchár`. Pán Radvanec je milovník adrenalínových športov, je majster  Československa v skokoch na vodných lyžiach. Určite zaujímavý človek so zaujímavým povolaním“

Mário Kollár a Martin Bartek z III.D: „Je to človek, ktorý má rád humor, šport, zábavu, avšak veda, ktorej sa venuje – petrológia (petrológia z gr. petros skala a logos slovo – náuka, je súčasťou geológie a zaoberá sa horninami, ich vznikom a stavbou – pozn. red.) je vášňou a náplňou jeho života.“

Martinovi Radvancovi ďakujeme za zaujímavú prednášku a za krátky návrat do svojej alma mater. Želáme mu veľa osobných a pracovných úspechov a veľa pozorných poslucháčov.

V januári budú besedy s úspešnými absolventmi pokračovať. Pre zaujímavosť – privítame medzi sebou aj úspešných športovcov.

 Redakcia školského webu

Comments are closed.