Beseda s Pavlom Valkom

V ďalšej časti cyklu besied pri prí1ežitosti 150-teho výročia prvej maturitnej skúšky na našom gymnáziu sme privítali

Doc. RNDr. Pavla Valka, CSc., fyzika a vysokoškolského pedagóga, ktorý je (okrem iných) spolužiak nášho kolegu, učiteľa RNDr. Ivana Brovka, CSc.

 

Pavol Valko svoje gymnaziálne roky priblížil aj prostredníctvom kníh a učebníc, na ktoré rád spomína. Zároveň ich odporúčal študentom, ktorí by sa v svojom ďalšom študijnom živote chceli uberať podobným smerom. Nadšenie z práce, ktorej sa dlhoročne venuje, bolo doslova „viditeľné“ a vyjadril ho aj slovami „experimentálna fyzika je nádherná vec.“

Zaspomínal si taktiež na svoj študijný pobyt v Pembroke College v Oxforde, kde sa venoval výskumu detektorov žiarenia. Študenti na spomínanej univerzite pred večerou spoločne odriekajú modlitbu Otčenáš a okrem čarov a mágie to na univerzite vraj vyzerá presne ako vo filme o Harry Potterovi.

Motto pána Valka pochádza z diela The First Three Minutes od Stevena Weinberga: „Snaha pochopiť vesmír je jedna z mála vecí, ktoré pozdvihli ľudský život trochu nad úroveň frašky a dáva mu gracióznosť tragédie.“

Na otázku našich študentov, ktorí fyzici ho inšpirovali najviac, povedal, že Einstein bol síce „prvá vedecká superstar“, no najviac ho určite ovplyvnili učitelia fyziky.

Pánu Valkovi ďakujeme, že nám venoval svoj čas a prajeme veľa ďalších osobných a pracovných úspechov.

ZaJ

Comments are closed.