Výzva pre súťaživých mládežníkov!!!

Zapojte sa do zberu hliníkových viečok z mliečnych výrobkov firmy  AGROMILK, a.s. Súťaž prebieha od októbra 2015 do mája 2016.

Podrobnejšie info na priloženom plagátiku!

Comments are closed.