Beseda s Ladislavom Šándorom

Milí čitatelia nášho webu, opäť vám prinášame zaujímavý postreh jedného, v tomto prípade jednej z vás z besedy patriacej do cyklu besied s absolventmi nášho gymnázia, ktorí vo svojom pracovnom živote dosiahli mimoriadne úspechy.

Sme veľmi radi, že ohlas na tieto akcie je z vašej strany viac ako pozitívny. A dodávame, že aj naši hostia majú z pozvania radosť a s nadšením vnímajú vás, váš záujem o ich prácu. Dôkazom je aj vydarená reportáž Televízie Reduta, na ktorú vám prinášame link:http://www.snv.sk/archiv?video=151126-1

A teraz už odovzdávam slovo Marianne Dunčkovej z I.B.

Dňa 25.11.2015 k nám v rámci osláv 150. výročia prvej maturity, v našom už dnes Orindž gympli, zavítal absolvent nášho gymnázia a vedec z CERN-u pán Ladislav Šándor. Milý, zhovorčivý pán plný elánu nám s radosťou a humorom priblížil nielen svoju prácu v Európskej organizácii pre jadrový výskum, ale aj svoje študentské časy.
Pán Šándor nám porozprával, ako sa mu študovalo na našom gymnáziu, ako si tu našiel priateľov na celý život, s ktorými sa stretáva aj dnes, 58 rokov od maturity.
Po skončení našej školy študoval na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach jadrovú a časticovú fyziku. Odtiaľ sa dostal do Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne, kde pracoval sedem rokov a získal tam titul kandidáta vied. V CERN-e – Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku v Ženeve – sa stal prvým vedeckým delegátom Slovenska. Pracoval na viacerých výskumoch. Jedným z nich bol aj Helios-3, ktorý predstavuje prvý experiment s oficiálnou účasťou slovenskej skupiny. V roku 2002 získal cenu Slovenskej akadémie vied.
Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť veľmi zaujímavej prednášky s pánom Šándorom, ktorý nám, študentom, dodal veľa motivácie do štúdia a bojovnosti k ceste za svojím cieľom.

 

Marianna Dunčková a redakcia školského webu

Comments are closed.