Oceňovanie najlepších študentov

Pri príležitosti Dňa študentstva boli ocenení najlepší študenti, medzi ktorých prirodzene patria aj študenti z nášho oranžového gymnázia. Primátorom nášho mesta boli ocenení:

Július Okály, Alexandra Jochmanová, Lucia Bajtošová, Alžbeta Gburíková, Marek Koňak, Peter Štark, Adriána Henčeková, Klaudia Farkašovská, Barbora Majerčáková, Adriana Tkáčová a Katrin  da Cruz.

Medzi ocenenými boli aj naši prváci  Branislav Pencák, Kristína Šimová a Erik Scholcz za prácu a výsledky v ZŠ.

Na oceňovaní študentov Košického samosprávneho kraja sa medzi najúspešnejších študentov zaradila Alžbeta Gburíková.

Srdečne blahoželáme.

Milí čitatelia, ocenených študentov si môžete pozrieť na fotkách v tomto texte, ale aj na školskom FB.

 

Comments are closed.