Stretnutie s Alexandrom Jirouškom

Na toto stretnutie sme sa obzvlášť tešili. Poznali sme nielen meno, ale aj tvorbu známeho fotografa.

Naše očakávania boli viac než naplnené. Pán Jiroušek sprevádzaný svojou manželkou upútal zaujímavým rozprávaním, charizmou a nádhernými fotografiami.

V úvode rozprával o svojom detstve, o tom, ako jeho rodina prišla do Spišskej Novej Vsi, ako počas vojnovej republiky boli prinútení odísť a aj o tom, ako sa naspäť na Spiš spolu s rodinou vrátil. Spomenul svoje školské časy, svojich učiteľov aj rozhodnutie o štúdiu na vysokej škole.

Jadrom jeho rozprávania sa stala premena strojného inžiniera na profesionálneho fotografa. Príhody zo života veselé i smutné, realistické a aj priam neuveriteľné, zážitky z ciest po svete, stretnutia so Slovákmi v cudzine, výstavy, knihy…

Záver nášho spoločného stretnutia tvorili  –  celkom prirodzene – fotografie pána Jirouška. Z Juhoafrickej republiky, z Arizony, zo svojej domoviny – Slovenska. Naozaj nádherné.

Bodkou za vydareným stretnutím bolo symbolické otvorenie výstavy študentskej fotografie na tému Príroda v pohybe, ktorú pripravili naše kolegyne biologičky.

Pán Jiroušek, ďakujeme a prajeme veľa zdravia a ešte veľa, veľa tvorivých síl.

Dagmar Repaská

Comments are closed.