Money, Money, Money…

“Viem zo skúseností, že ľudia, ktorí si dali za cieľ len viac peňazí, to zriedka dokázali. Na druhej strane ľudia, ktorí vedia, prečo potrebujú peniaze a čo s nimi chcú urobiť, majú lepšiu šancu dosiahnuť svoje ciele.”

(Rich DeVos)

 

Hlavným zdrojom  príjmov domácností je mzda.

  • Čo je mzda?
  • Čo znamenajú rôzne skratky na výplatnom liste?
  • Aké odvody do sociálnej poisťovne odvádza zamestnanec aj zamestnávateľ za každého zamestnanca?
  • Aké rôzne odvody sa do sociálnej poisťovne platia a na čo slúžia?
  • Aký je rozdiel medzi odvodom do zdravotnej poisťovne a odvodom na nemocenské poistenie?
  • Aké dane platíme na Slovensku?

Tieto a podobné otázky mali možnosť položiť pani Janke Barbuščákovej študenti 3. ročníka navštevujúci spoločensko-vedný seminár zameraný na finančnú gramotnosť.

4. novembra 2015 na hodinách SPS pani Barbuščáková vysvetlila a prakticky na fiktívnom výplatnom liste ukázala, ako to s výplatou mzdy zamestnancov, daňou a odvodmi naozaj je. Vysvetlila tiež rozdiel medzi cenou práce, hrubou a čistou mzdou. Študenti sa tiež dozvedeli, že zamestnávateľ platí za každého zamestnanca vyššie odvody do sociálnej poisťovne ako zamestnanec, že existuje aj odpočítateľná nezdaniteľná položka, čo je určitá suma, ktorá sa odpočíta z hrubej mzdy a z ktorej sa neodvádza daň, že študenti, ktorí pracujú na dohodu (brigádnicky), sú za určitých podmienok oslobodení od platenia odvodov a daní  a ešte oveľa viac.

Za podrobné informácie a praktické ukážky pani Janke Barbuščákovej ďakujeme.

Ak chcete poznať odpovede na vyššie uvedené otázky, pozrite si priložený súbor.

Daňová sústava

Mzda a daňové povinnosti

 

PaT

Comments are closed.