Výmenný pobyt v partnerskej škole v Starom Saczi

V dňoch 5.- 6. novembra 2015  sme sa my, študenti oranžového gymnázia  v sprievode zástupcu riaditeľa školy Jozefa Dunajského a našich profesoriek  Anežky Barillovej a Marianny Livorovej, zúčastnili výmenného pobytu v Poľsku.  

Navštívili sme svojich  priateľov z partnerskej školy  Lýceum Marie Curie-Sklodowskej v Starom Saczi.  Vedenie školy   malo pre nás pri príležitosti osláv výročia školy prichystaný pestrý program. Najprv sme sa zúčastnili slávnostnej omše v miestnom kostole. Po nej  v miestnom kine nasledoval kultúrny program skladajúci sa  z viacerých častí. Poľskí študenti predviedli  divadelnú hru a folklórne vystúpenie školského folklórneho súboru, v ktorom spojili spev s hudbou a tancom v ľudových krojoch typických pre ich región. My sme sa nedali zahanbiť a takisto sme sa zapojili do programu. Naše študentky  zaspievali naše ľudové piesne v sprievode flauty a klavíra. Po tomto kultúrnom vyžití nasledovala  vedomostná súťaž v priestoroch Lýcea. Aj v nej sme boli aktívni, uspeli sme a na konci  dostali  víťazný diplom a  ceny.
Popoludní nasledoval voľný čas strávený  v spoločnosti poľských priateľov,  u ktorých sme boli ubytovaní.
V ďalší deň sme navštívili Miasteczko Galicyjskie v Novom Saczi – zrekonštruované mestečko z konca 19.storočia a zároveň súčasť etnografického parku. Spoznali sme nové techniky nanášania farieb na textíliu a hotové navoskované výrobky sme si mohli so sebou zobrať na pamiatku domov. Zároveň sme si užili prechádzku pekným  mestečkom s možnosťou nahliadnuť do poľskej kultúry.

V závere môžeme len konštatovať, že tento výmenný program bol veľmi obohacujúci. Oboznámili sme sa s novou kultúrou, nadobudli príjemné zážitky a utužili partnerské  vzťahy medzi školami. Ostáva nám len  dúfať, že takýchto podobných akcií bude v budúcnosti ešte mnoho.

Viac fotografií si pozrite vo fotogalérii.

Annamária Salanciová a Katarína Gburíková, I.C

Comments are closed.