Stretnutie s poéziou

V rámci besied a akcií organizovaných pri príležitosti 150. výročia prvej maturity na našom gymnáziu sa 4. novembra 2015 konala veľmi zaujímavá akcia s pani Júliou Čurillovou, absolventkou nášho gymnázia. Svoje dojmy opísal Daniel Hoza z I.E.

V našej škole sa konala beseda  s poetickým názvom Stretnutie s poéziou. Zúčastnili sa jej známi recitátori zo spišskonovoveského regiónu. Nám študentom sa prihovorili prostredníctvom poézie. Boli to veľmi zaujímavé osobnosti aj svojimi postojmi k životu a k poézii. Recitovali básne nám veľmi blízke. Ich podanie bolo nezvyčajné, nekonvenčné a zaujímavé . Predstavili nám rôznych domácich či zahraničných autorov a ich nádherné diela. Báseň Tomáša Repčiaka Džango predniesla pani Júlia Čurillová, riaditeľka Základnej školy v Bystranoch, poetka a vynikajúca recitátorka. Pán Mikuláš Macala, nám študentom známy najmä ako herec Spišského divadla, sa predviedol ako recitátor a strhujúcim spôsobom zarecitoval báseň  Masky od Vladimíra Vysockého  Aj ďalší hostia sa predviedli ako recitátori a znalci umeleckej literatúry. Akciu moderoval riaditeľ Spišskej knižnice pán Jozef Lapšanský.

My študenti ďakujeme hosťom za kultúrny zážitok a profesorkám Dagmar Juraškovej a Alene Spišiakovej za zorganizovanie tohto zaujímavého stretnutia nielen s poéziou, ale najmä so zaujímavými ľuďmi, ktorých život je s poéziou úzko prepojený. V závere by som uviedol myšlienku jedného z hostí. Stojí za krátke zamyslenie.

,,Robíme z poézie príliš slávnostnú vec, a preto sa vytráca z našich životov“.

Na ilustráciu ponúkame úryvok z básne Voda živá, ktorej autorkou je Júlia Čurillová.

Od vianočného neba

majú všetci kľúče

skúpe sú len časy

na slová

je okamih večne

mladý,

miliónročné dieťa

zaspáva na svitaní

a vesmírna kolo, kolobežka

bežká, letí, naháňa sa

za želaním…

Dagmar Repaská a Daniel Hoza

Comments are closed.