Beseda s profesorom Jozefom Kafkom

V cykle besied s úspešnými absolventmi pri príležitosti 150. výročia prvej maturitnej skúšky na našom gymnáziu sme pokračovali 23. októbra 2015. Medzi nás zavítal vysokoškolský pedagóg, lekár – psychiater prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., prednosta 1. psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, zakladateľská osobnosť slovenskej psychiatrie, člen najvýznamnejšej psychiatrickej spoločnosti AMP vo Francúzsku a európskej psychofarmakologickej spoločnosti ECNP a bývalý člen redakčných rád niekoľkých odborných periodík. Za svoju prácu získal viacero ocenení, napríklad Zlatú medailu a Striebornú medailu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Bronzovú medailu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Cenu primátora mesta Košice, Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja a najnovšie ocenenie Rád Ľudovíta Štúra II. triedy, ktoré mu v tomto roku odovzdal prezident SR Andrej Kiska.

 

V úvode svojej prednášky pán profesor porozprával o významných udalostiach vo svete a na Slovensku v rokoch 1948 – 1953,  teda o časoch, kedy bol študentom nášho gymnázia. Zaspomínal si na svoju triedu, spolužiakov a  niektorých veľmi kvalitných profesorov, vďaka ktorým sa neskôr dostal na vysokoškolské štúdium medicíny. Priznal, že jeho pôvodným zámerom bolo ísť študovať filozofiu, ale túžbou jeho mamky bolo, aby sa z neho stal lekár. Hneď v prvom ročníku vedel, že sa bude neskôr špecializovať na psychiatriu. Toto jeho rozhodnutie už bolo definitívne a vraj ho nikdy neoľutoval.

Povedal nám taktiež, že počas svojej mladosti netrávil čas pozeraním televízie. Všetok jeho voľný čas bol vyplnený rôznymi krúžkami, aktivitami či športom. Dnes sa naopak stretáva  s mnohými mladými ľuďmi, ktorí žijú bez zmyslu života a nevedia nájsť svoju rovnováhu. Preto svoj odkaz pre našich gymnazistov zhrnul do týchto piatich rád:

1. Využívajte svoj čas na svedomité štúdium ako prípravu na prácu, svoju životnú úlohu.

2. Snažte sa čo najviac naučiť, lebo to, čo viete, vám nikto nezoberie.

3. Rešpektujte pravidlá zdravého životného štýlu, lebo zdravie je jedna z najvýznamnejších hodnôt človeka.

4. Nebažte po materiálnych statkoch, ale po skutočnom rozvoji svojej osobnosti a svojho bytia.

5. Pracujte  na rozvoji Slovenska, nezabúdajte na odkaz jedného z najvýznamnejších Slovákov, Ľudovíta Štúra: „Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí“.

 

Pán profesor však vie rozprávať aj úsmevné príbehy. Zaspomínal si na svoj trapas pred tabuľou, keď sa mu počas ústnej odpovede podarilo premenovať dve veľké postavy z histórie na :Vladimir Iľjič Stalin” a „Josif Vissarionovič Lenin”.

 

Čo zaujímalo našich študentov najviac?

 

Naši študenti sa pána profesora pýtali, aký má názor na súčasné dianie v  Európe a na problémy multikulturalizmu. A vyjadril okrem iného krásnu myšlienku: „Nie je chybou naučiť sa, čo je vo svete, chybou je zabudnúť na to, čo je v nás“. Pýtali sa tiež na problematiku viery, ktorá je, ako sme sa dozvedeli, človeku prirodzená, keďže aj medziľudské vzťahy sú založené na dôvere. Každý človek vieru pre svoj život potrebuje, potrebuje v niečo veriť, ale nemusí to byť vždy náboženstvo.

 

Bodka na záver…

 

A na záver ešte úsmevno-vážna príhoda psychiatra, ktorý ide po chodbe, stretne svojho pacienta, ktorý nesie pod pazuchou drevený valček  a pýta sa ho: „Čo to tam máte pod pazuchou? Psa?”  A pacient pokojne odpovedá: „Nie pán doktor, to je taký valček.”

 

Pán profesor, ďakujeme Vám

ZaJ

Comments are closed.