Cyklus besied s našimi úspešnými absolventmi

RNDr. Eva Vranová, PhD. 

Pri príležitosti 150. výročia prvej maturitnej skúšky na našom gymnáziu sme 13. októbra 2015 v cykle besied s absolventmi nášho gymnázia privítali našu absolventku – molekulárnu biologičku RNDr. Evu Vranovú, PhD.

V školskej aule si zaspomínala nielen na svojich učiteľov, ale aj na časy, keď tu stála ako študentka na imatrikuláciách  a  na časy, keď sa ako dieťa hrávala s mikroskopom. Vtedy sa u nej zrodila myšlienka na rastlinnú biológiu. Rozhodla sa študovať všeobecnú biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sa v diplomovej práci venovala biotechnologickým aspektom využitia ženšeňa. Po ukončení štúdia pracovala ako výskumný  pracovník na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hlavnou témou výskumu bolo štúdium molekulárnych základov oxidatívneho stresu u rastlín.

A aký je jej odkaz mladým ľuďom?

 

Choď za svojím cieľom, nikdy sa nevzdávaj, realizuj svoje sny a daj svetu to najlepšie zo seba.

Pripustila však, že v jej živote zohrala svoju rolu aj náhoda, keď sa dostala na Univerzitu v Gente v Belgicku. Tu pôsobila na jednom z prvých pracovísk zaoberajúcich sa genetickým inžinierstvom  rastlín. Absolvovala tu aj doktorandské štúdium  a neskôr pôsobila ako vedúca výskumnej skupiny na Polytechnickom Inštitúte (ETH) vo švajčiarskom Zürichu. Od roku 2012 pôsobí v Ústave biologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde pokračuje vo výskume biosyntézy rastlinných metabolitov s cieľom využiť rastlinné metabolické dráhy na syntézu terapeuticky účinných látok. Popri vedeckej práci sa venuje aj pedagogickej činnosti.

Našich študentov zaujímali mnohé veci, napríklad jej pohľad na  vedu na Slovensku a v zahraničí a rozdiel v myslení ľudí. Keďže pani Vranová pôsobí aj ako editorka pre Central European Journal of Biology a ako recenzent viacerých svetových vedeckých agentúr a odborných časopisov,  študentov zaujímala taktiež jej náplň práce.  

Opäť sme sa stretli so zaujímavým a úspešným človekom, ktorý pre nás všetkých, ale najmä pre mladých ľudí môže byť veľkou životnou inšpiráciou.

ZaJ

Comments are closed.