Milí čitatelia nášho webu

prinášame vám aktuálne informácie z priebehu medzinárodného workshopu, ktorý aj v týchto chvíľach prebieha v priestoroch nášho gymnázia a školského areálu.

Deň č.1 – 8. október 2015

V popoludňajších hodinách sa študenti a ich pedagógovia z partnerských škôl z Nemecka, Poľska, Maďarska a Českej republiky stretli na pôde našej školy a zúčastnili sa slávnostného prijatia na radnici mesta.

Krásnu slávnosť viedol prednosta Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi  a poslanec Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves Ing. Ondrej Majerník. Jeho príhovor o meste a jeho histórii, o priateľstve medzi národmi a medzi ľuďmi bol priam „ušitý“ pre nás a naše stretnutie.

Po radnici nasledoval výstup na novoveskú vežu a prehliadka mesta, ktorou sa skončila oficiálna časť programu. Večer sa už niesol v znamení neformálnych stretnutí našich študentov aj našich učiteľov a vedenia školy s našimi hosťami.

 

 

Deň č.2 – 9. október 2015

Piatkové dopoludnie malo pracovný charakter. V našej krásnej aule sa uskutočnili prezentácie a kultúrny program všetkých partnerských škôl za účasti Zdenka Trebuľu – predsedu KSK a ďalších vzácnych hostí z KSK, mesta Spišská Nová Ves, predstaviteľov firiem, ktorí zastrešovali projekt Zelená stromom, sponzorov a ďalších hostí.

V ďalšej časti sa uskutočnila prezentácia projektu Zelená stromom a každá partnerská škola posadila svoj strom priateľstva v areáli našej školy.

Popoludní sa uskutoční poznávacia hra, o ktorej vás budeme informovať v najbližších dňoch.

ReD

Comments are closed.