Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia.

Srdečne Vás pozývame na celoškolské ZRPŠ, ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2015 o 16:30 na školskom dvore. Zároveň pozývame zástupcov jednotlivých tried na zasadnutie rodičovskej rady 14. septembra 2015 o 15:30 v učebni U9. Po ukončení celoškolského ZRPŠ budú pokračovať triedne zasadnutia.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Riaditeľstvo školy

Comments are closed.