Stromček priateľstva a porozumenia

 

 

 

 

 

 

8. júna sa uskutočnila na našej škole vzácna návšteva z komunity Northwood & Pinner Liberal Synagogue vedená pani Cynthiou Drapkin z Londýna, ktorá sa po ôsmich rokoch  vrátila do nášho mesta. S priateľkou Francis Sacher († 2006) celé desaťročie skúmali históriu židovskej komunity v Spišskej Novej Vsi, nakoľko Tóra zo spišskonovoveskej synagógy, zničenej počas 2. svetovej vojny, sa zachránila a používa sa v ich synagóge. Členom tejto návštevy bol liberálny rabín Misha Kapustin, toho času pôsobiaci v rámci Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Bratislave. Vzácnych hostí privítal na pôde gymnázia riaditeľ Mgr. Jozef Kačenga. Predstavili sme im nielen našu prácu na medzinárodnom projekte Stratení susedia v rokoch 2008 – 2015, ale aj jediný internetový školský časopis v anglickom jazyku na Slovensku s názvom Orindžík. „Som veľmi rada, že prezentácie dopadli úspešne a hosťom sa náš program páčil,“ povedala Lenka Stoláriková z 3.E triedy, ktorá priblížila oba projekty. „Musím povedať, že som doteraz nemala tú česť stretnúť sa so židovskými veriacimi. Treba však dodať, že akékoľvek predsudky voči ním neboli namieste, pretože patria k najmilším ľuďom, ktorých som mala možnosť spoznať. Neobišli ani jedného prítomného študenta, s každým si našli spoločnú reč, boli komunikatívni a zaujímali sa o nás. Naša mexická spolužiačka Gisella bola nadšená, keď sa ukázalo, že pán Jonathan  vie aj po španielsky a mala možnosť porozprávať sa s ním vo svojom rodnom jazyku.“ Prezentácie sa zúčastnili žiaci navštevujúci dejepisný krúžok, ale aj tí, ktorí sa zdokonaľujú v angličtine spolu s pani prof. I. Jančiarovou. Najviac nás všetkých teší zasadenie stromčeka priateľstva a porozumenia v našej školskej záhrade. Symbolizuje naše vzájomné puto dôvery. Po slávnostnom prijatí primátorom mesta PhDr. Jánom Volným, PhD. hostia navštívili židovský cintorín, ktorý bol obnovený gymnazistami v roku 2007 a sprístupnený verejnosti za účasti londýnskeho rabína Dr. Andrew Goldsteina. Potešili sa, že je naďalej udržiavaný a sprístupnený vďaka TIC. Potom obdivovali pamiatky nášho mesta a na záver sa zastavili pri pamätníku slávneho gotického zvonolejára Majstra Konráda – na Mieste prianí.

R. Kormošová

 

Pozrite link: http://www.snv.sk/archiv?video=150609-1

 

Foto vo fotogalérii.

 

Comments are closed.