Príroda v pohybe

 

 

 

 

 

Predmetová komisia BIOLÓGIE vyhlasuje 2.ročník fotografickej súťaže s témou: „Príroda v pohybe“.

Zber fotografii v elektronickej podobe je plánovaný na jún a september 2015 v kabinete biológie, kde dostanete aj bližšie informácie.

Veľa pekných a slnečných dní v prírode s fotoaparátom v ruke prajú biologičky.

Comments are closed.