Cena veľvyslankyne Kuby

 

 

 

 

 

Veľvyslanectvo Kubánskej republiky na Slovensku  a Spoločnosť priateľov Kuby usporadúvajú každoročne súťaž pre výtvarníkov a literátov – Naši národní buditelia Ľudovít Štúr a José Martí.

Tohto roku sme sa zapojili aj my, tak trochu mimo hlavnú tému. Žiačka 2.E triedy Bibiána Kleinová napísala prácu o pobyte slovenských banských expertov na Kube v 70-tych rokoch 20.storočia a konkrétne popísala pobyt rodiny Závišovcov  zo Spišskej Novej Vsi na Kube. Práca sa stretla s veľkým uznaním poroty a bola jej udelená cena veľvyslankyne. Osobne si ju vyzdvihla na slávnostnom stretnutí účastníkov súťaže v Bratislave. Bibka, blahoželáme.

Comments are closed.