Celoštátne kolo dejepisnej olympiády

Alexandra Jochmanová z 3.D triedy po úspechu v krajskom kole umiestnila sa v celoštátnom kole dejepisnej olympiády v Bratislave na peknom 7. mieste. Okrem preukázaných dejepisných vedomostí úspešne obhájila prácu s názvom Cesta do gulagu, kde sa venovala životným osudom obyvateľov  Slovenska počas ich pobytu v ruských gulagoch na príklade Františka Čambalu zo Spišskej Novej Vsi.

K úspechu jej blahoželáme.

Ružena Kormošová

Comments are closed.