Deviataci na cvičných testoch

Po prvýkrát si mohli deviataci zo spišskonovoveských škôl vyskúšať, čo je v nich.

Napriek nevľúdnemu počasiu v popoludňajších hodinách  17. apríla 2015 prišlo vyše šesťdesiat žiakov, aby sa preskúšali v matematike a v slovenskom jazyku. Ďalšie preverenie vedomostí našich budúcich prvákov sa uskutoční v čase od 14. hod. do 16. hod. 24. apríla 2015.

Comments are closed.