Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Marec sa nesie v znamení príchodu jari, ale je to aj mesiac knihy a recitačných súťaží. Patrí medzi ne aj Hviezdoslavov Kubín.

11.marca sa uskutočnilo školské kolo uvedenej súťaže. Z jedenástich súťažiacich najlepšie umiestnenie získali:

Kategória poézie:

  1. miesto  Simona Suchá z III.E
  2. miesto Bibiána Kleinová II.E
  3. miesto Natália Smatanová II.E

Kategória prózy:

  1. Natália Ancinová III.C
  2. Paulína Čupková I.A
  3. Lenka Kačírová I.D

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a Alžbete Gbúrikovej za moderovanie a recitácie textu, s ktorým získala v okresnom kole súťaže Vansovej Lomnička 1. miesto.

Víťazom blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole súťaže, do ktorého postupujú prví dvaja súťažiaci z každej kategórie.

Predmetová komisia SJ

Comments are closed.