Naši experti

Ani v tomto školskom roku sme nevynechali celoslovenskú súťaž EXPERT geniality show. Jej účastníci – študenti prvého až štvrtého ročníka – sa mohli otestovať v dvoch témach, ktoré si vybrali z ponuky. A našli sa medzi nimi aj experti!

Naši experti:

S. Tkáč z I.C a T. Grondžák zo IV.C v téme Svetobežník; M. Hovan z II.E, B. Kleinová  z II.E a M. Koporec zo IV.E sú experti v téme Spoločnosť kedysi a dnes; S. Fargašová z II.E – expertka v téme Mozgolamy a ešte raz T. Grondžák – expert v téme Góly, body, sekundy.

Tomáš Grondžák je podobne ako minulý rok náš TOP EXPERT. V celkom poradí z počtu 1794 súťažiacich obsadil krásne 41. miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme!!!

Tatiana Molitorisová

Comments are closed.