Krajské kolo Geografickej olympiády

Dňa 25.marca 2015 sa v priestoroch Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády stredných škôl. Našu školu reprezentovali traja študenti: v kategórii Z D. Broško z 1.D, F. Roháč z 2.A a M. Koňak z 3.A, ktorý súťažil aj v kategórii B.

Najúspešnejší bol Marek Koňak, ktorý získal prvé miesto v kategórii B, v kategórii Z obsadil druhé miesto a v oboch kategóriách postúpil  do celoštátneho kola.

Ku krásnemu úspechu srdečne blahoželáme a prajeme úspech aj v celoslovenskom kole.

Milota Pemčáková

 

Comments are closed.