Popularizácia vedy a techniky na Slovensku

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky realizuje národný projekt s názvom PopVat – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku,

ktorého cieľom je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o vedeckej činnosti, dosiahnutých výskumno-vývojových výsledkoch a ich možnej aplikácii v praxi. Aby koncept projektua organizované popularizačné aktivity spĺňali požiadavky cieľových skupín, je potrebná aj takáto priebežná analýza stavu popularizácie vedy a techniky na Slovensku.

 

Z uvedeného dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie

on-line dotazníka http://anketa.cvtisr.sk/index.php/376224/lang-sk [1]

 

Pre úplnosť uvádzame, že dotazník je určený žiakom a študentom vo veku od 14 do 18 rokov.

 

Prosíme študentov o  vyplnenie dotazníka do 04.02.2015.

 

Comments are closed.