Deň otvorených dverí

 

 

 

 

 

V rušnom predvianočnom čase zorganizovalo naše gymnázium už tradične prehliadku priestorov školy pre širokú verejnosť, najmä pre žiakov deviatych ročníkov.

Približne 300 záujemcov 11.12. 2014 túto možnosť využilo a naši učitelia a študenti im predstavili jednotlivé učebne, vyučovacie predmety a aktivity, ktoré sú súčasťou štúdia v našej škole. Žiakov základných škôl sprevádzali ich rodičia, starí rodičia či učitelia a výchovní poradcovia.

Tradičná akcia bola v tomto roku aj netradičná – v réžii študentskej rady a našich študentov vo vzájomnej kooperácii v našimi pedagógmi. Vymysleli nové veci a nové formy prezentácie školských či mimoškolských aktivít a na prezentáciu školy bol využitý najlepší plagát Lenky Zentkovej z II.E.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie a pozitívne zviditeľnili naše gymnázium. Špeciálne poďakovanie patrí Júliusovi Okálymu, ktorý sa podujal sprevádzať oneskorencov v nadstavenom čase.

Fotky z akcie si pozrite vo fotogalérii.

Čo dodať na záver?

Milí prváci, tešíme sa na vás!

Dagmar Repaská

Comments are closed.