Druhá časť knihy o nás

Vážené abiturientky, vážení abiturienti!

Naša a vaša škola má svoje dejiny spísané v roku 2006 pod názvom Gymnázium v Spišskej Novej Vsi dávne a nedávne. Kniha si už našla mnohých čitateľov medzi vami. Naším cieľom bolo poohliadnuť sa za počiatkami školstva v meste a miestom prvej strednej školy – osemročného gymnázia v nich. Novšiu históriu tejto školy ste písali aj vy. Preto si myslíme, že kniha môže mať pokračovanie a vy môžete prispieť k jej vzniku.

Určite máte doma cenné fotografie zo svojich školských rokov chýbajúce v oficiálnej kronike školy. Veríme, že si dokážete nájsť čas na spomienky, doplniť chýbajúce kapitoly z dejín našej školy, zmapovať činnosť profesorov, ale aj absolventov, ktorí prispeli k rozvoju slovenskej vedy, techniky, školstva a iných oblastí spoločenského, kultúrneho, športového, hospodárskeho či politického života.

Obraciame sa preto na vás s prosbou, aby ste sa podelili s nami o svoje spomienky na krásne študentské časy. Privítame vtipné príbehy zo študentského života o prvých študentských láskach, o vzťahoch učiteľ – žiak, o zamilovaných študentkách a ich profesoroch či o gymnaziálnych manželstvách.

Vopred vám za vašu ochotu ďakujeme.

Pri fotografickom materiáli privítame popis. Po naskenovaní (je potrebná vhodná kvalita) vám ho vrátime.

V prípade, že by ste chceli byť uvedení v našom lexikóne, doplňte nasledujúce údaje:

  • fotografia
  • meno a priezvisko (tituly), dátum narodenia, rok absolvovania gymnázia, triedny učiteľ
  • štúdium a zamestnanie po maturite
  • výskumná, lektorská, pedagogická, športová, kultúrna a iná činnosť
  • funkcie
  • publikačná činnosť
  • doplnenie (zaujímavé údaje pre čitateľov – záujmy a pod.) s vaším písomným súhlasom na zverejnenie údajov.

Vaše príspevky očakávame do 28. februára 2015.

Za autorský kolektív:

PhDr. Ružena Kormošová, PhD., Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel. privat: 00421 53 4440 459, e-mail: kormosova@gymsnv.sk alebo kormosova@gmail.com

 

Comments are closed.