Vyhodnotenie súťaže o najlepší propagačný plagát

Hodnotiaca komisia, ktorú vytvorili  pedagógovia a študenti našej školy, vyhodnotili súťaž o najlepší propagačný plagát školy.

Hodnotenie bolo veľmi náročné a bolo naozaj ťažké vybrať ten najlepší. S určitosťou môžeme povedať, že  všetky plagáty sa objavia v rámci propagácie našej školy.

Komisia vyhodnotila súťaž nasledovne:

1.miesto  – autor:  Lenka Zentková II.E (plagát už je súčasťou pozvánky na DOD na webe školy)

2. miesto – autor:  kolektív I.C

3. miesto – autorky: Ivana Dvorská a Júlia Kubalcová I.A

4. – 6. miesto – autori: Kristína Forbergerová a Alica Špenerová II.C,  Mária Dzurňáková III.C a Klaudia Korpeľová III.E.

Víťazom blahoželáme a všetkým autorom ďakujeme. Víťazov spoznáme osobne na Vianočnom koncerte, kde získajú všetci aj finančnú odmenu.

Plagáty nájdete v galérii.

Helena Škerlíková, predseda hodnotiacej komisie

 

Comments are closed.