Celoslovenské kolo rétorickej súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

V Bratislave sa dňa 24. novembra 2014 uskutočnilo celoštátne kole tejto rétorickej súťaže.

Naše dievčatá sa v silnej konkurencii nestratili a umiestnili sa na popredných miestach.

Blahoželáme Alžbete Gbúrikovej z III.A k 6. miestu a Alici Špenerovej z II.C k 7. miestu.

Študentky na súťaž pripravovala Dagmar Jurašková.

Autor článku : ReD

Comments are closed.