Finále dejepisnej súťaže v Chebe

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 20. novembra 2014 sa v prednáškovej sále Ekonomickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni – pracovisku Cheb uskutočnilo česko-slovenské kolo dejepisnej súťaže študentov gymnázií.

Organizuje ju každoročne od roku 1992 chebské gymnázium pod vedením dejepisára Mgr. Miroslava Stuláka. Súťaž najväčším stretnutím stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike. V tomto roku súťažiaci prezentovali svoje vedomosti z témy Od vzniku Československa do konca 2. republiky, t. j. od 28. októbra 1918 do 15. marca 1939. Súťaže sa zúčastnilo 75 trojčlenných tímov, ktoré prezentovali svoje vedomosti z histórie v písomných testoch. Bolo medzi nimi po prvýkrát aj žiaci z Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi v zložení Lucia Bajtošová (3.A), Tomáš Grondžák (4.C) a Ivana Repaská (2.E.) – víťazi krajského kola v Košickom samosprávnom kraji, kde v apríli 2014 porazili šesť tímov. Súťaže sa pravidelne zúčastňujú mnohí renomovaní historici. Odbornými garantmi tohto ročníka boli významní českí historici prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. z FF Karlovej univerzity v Prahe, doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD. z Historického ústavu ČAV a významný slovenský historik prof. PhDr. Roman Holec, CSc. z FF Komenského univerzity v Bratislave. Záštitu nad súťažou prebrali najvyšší ústavní činitelia Českej republiky a Slovenskej republiky. Do 4. kola súťaže sa organizátorom podarilo zapojiť v tomto roku prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky aj významné osobnosti, ako premiéra vlády SR Róberta Fica, ministra školstva Petra Pellegriniho (v súčasnosti predseda NR SR) a i. Na finančnom zabezpečení stretnutia mladých historikov sa okrem mnohých firiem a podnikateľov podieľajú aj členovia vlády ČR, členovia Poslaneckej snemovne a Senátu ČR, mestské a krajské úrady Českej republiky. V tomto roku po prvýkrát súťaž finančne podporili aj predstavitelia vlády Slovenskej republiky a 65 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Väčšina takto získaných peňazí sa použila na zakúpenie publikácií s historickou tematikou pre všetkých účastníkov súťaže. Súťažiaci skonštatovali, že otázky boli veľmi náročné a vysoko presahovali poznatky, ktoré obsahujú naše učebnice. 30 % otázok bolo napísaných po slovensky. Spišskonovoveskí gymnazisti sa umiestnili na 60. mieste, pred 9 českými a 6 slovenskými gymnáziami. K úspechu im srdečne blahoželáme.  Budúci ročník súťaže bude zameraný na obdobie českých a slovenských dejín rokov 1939 – 1945 a naše gymnázium sa bude uchádzať o účasť v medzinárodnom kole opäť.

 

PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

Comments are closed.