Naši ocenení študenti

 

 

 

 

 

 

 

Pri príležitosti Dňa študentstva sú už tradične oceňovaní tí najlepší.

Výnimkou nebol ani tento rok a dňa 14. 11. 2014 v obradnej sieni  Radnice z rúk primátora nášho mesta PhDr. Jána Volného, PhD. prevzali ocenenie títo študenti: Martina Bednáriková, Alica Sakmárová, Lukáš Patera, Tomáš Grondžák, Lucia Bajtošová, Alžbeta Gbúriková, Lívia Bosáková, Romana Tkáčová, Adriana Henčeková, Peter Štark, Daniel Broško a Sofia Petreková.

Srdečne blahoželáme!

Na fotografii  vidíte našich študentov s riaditeľom našej školy.

 Dagmar Repaská

Comments are closed.