Privítali sme žiakov z partnerskej školy v Nemecku

Jedenásti študenti z partnerského mesta Clausthal-Zellerfeld navštívili od 13. do 20. októbra 2014 Gymnázium na Školskej ulici a mesto Spišská Nová Ves a jeho okolie.

Ubytovaní boli v slovenských rodinách, a tak mali možnosť spoznať slovenskú kultúru a zvyky. Počas siedmich dní navštívili Vysoké Tatry, Spišský hrad, Levoču, Slovenský raj a najmä Spišskú Novú Ves. Spolu so slovenskými žiakmi pracovali na spoločnom projekte, ktorý prezentovali v aule gymnázia vo štvrtok 16. októbra. V tento deň ich na spišskonovoveskej radnici oficiálne privítal pán primátor Ján Volný. Naši gymnazisti, ako členovia klubu AMAVET 833, mali možnosť absolvovať výlety spolu s nemeckými priateľmi. Precvičili si nemecký a anglický jazyk, spoznali novú kultúru a absolvovali zaujímavé výlety po Slovensku. Vznikli nové pekné priateľstvá, a tak výmenný pobyt prispel k rozvoju spolupráce a porozumenia medzi národmi v spoločnej Európe.

Za organizáciu tejto partnerskej výmeny ďakujeme najmä našim nemčinárkam.

Účastníci partnerskej výmeny

Comments are closed.