Návrh nového webu

V prílohe je niekoľko možností, ako by mohol vyzerať náš nový web: Návrh webu. Veľmi by som privítal vaše pripomienky ako i návrhy lepších a krajších grafických úprav. Možno i úplne novú koncepciu webu. Všetky  návrhy a pripomienky adresujte mne a to priamo, mailom:  brovko.i@stonline.sk , brovko@gymsnv.sk  i hocijak inak.

Ivan Brovko

Comments are closed.