Víťazky Eustory

V tomto školskom roku sa uskutočnil 9. ročník  súťaže medzinárodného združenia EUSTORY s centrom v Hamburgu (SRN), ktorá  je určená stredoškolákom  a je venovaná novodobým dejinám.  Súťaž bola tentokrát zameraná na tému „ Prvá svetová vojna a jej reflexia v slovenskej spoločnosti“.  Žiačky Lívia Bosáková a Romana Tkáčová z 2. A triedy čerpali z regionálnej histórie a s prácou „Pamätníky Veľkej vojny na strednom Spiši“ sa umiestnili v celoslovenskom kole na 2. mieste v kategórii skupinových prác. Aj Martina Bednáriková z 3. D bola úspešná v kategórii  individuálnych prác, v ktorej sa venovala odrazu vojny v literatúre. Umiestnila sa v celoslovenskom kole na 8. mieste. Víťazky sa budú uchádzať o účasť na letnom workshope v Nórsku alebo v Estónsku.

Srdečne blahoželáme!

PhDr. Ružena Kormošová, PhD., tútorka prác

Comments are closed.