Netradičná učebnica botaniky

V čase, kedy sa štvrtáci potili pri maturitných odpovediach, osem  študentov 3.D triedy sa zúčastnilo botanickej exkurzie  v Slovenskom raji. Exkurziu usporiadala inštitúcia NP Slovenský raj ako sprievodnú akciu pri príležitosti 50. výročia ochrany prírody. Botanička pani Bryndzová a ochranár pán Barlog nás sprevádzali počas celej trasy ponad kaňon prielomu Hornádu. Počas trasy sme mali možnosť pozorovať bohaté zastúpenie xerotermných bylinných spoločenstiev na južnej strane Ihríka a prácu ochranárov priamo v teréne pri mapovaní chránených druhov rastlín. Príroda  sa stala samotnou učebnicou botaniky, ktorej papierová forma počas túry vôbec nechýbala.

Jana Dolinská

Comments are closed.