Blahoželáme

Alžbete Gbúrikovej z II.A k 1. miestu v okresnom kole rétorickej súťaže Štúrov Zvolen.

Dagmar Jurašková

Comments are closed.