Priebeh prijímacieho konania do prvého ročníka v školskom roku 2014/2015

Srdečne pozývame uchádzačov o štúdium na Gymnáziu, Školská 7  na prijímacie konanie

do prvého ročníka v školskom roku 2014/2015

 

Prehľad termínov prijímacieho konania:

12.5.2014 – prijímacie skúšky uchádzačov od 8.00 hod. (I. termín)

12.5.2014 – zápis uchádzačov, ktorí boli prijatí bez prijímacích skúšok od 9.00 – 17.00 hod.

13.5.2014 – zápis uchádzačov, ktorí boli prijatí bez prijímacích skúšok od 9.00 – 17.00 hod.

15.5.2014 – prijímacie skúšky uchádzačov od 8.00 hod. (II. termín)

15.5.2014 – zverejnenie výsledkovej listiny po 14.00 hod. na webe a vo vestibule školy

16.5.2014 – zápis uchádzačov prijatých na základe výsledkov prijímacej skúšky (9.00 – 17.00 hod.)

19.5.2014 – zápis uchádzačov prijatých na základe výsledkov prijímacej skúšky (9.00 – 17.00 hod.)

20.5.2014 – zverejnenie výsledkovej listiny po zápise uchádzačov na webe školy a vo vestibule školy

 

 

Pozn.: Upozorňujeme uchádzačov a ich zákonných zástupcov, ktorí vo výsledkovej listine skončia pod čiarou (dočasne neprijatí), aby vo vlastnom záujme sledovali inovované výsledkové listiny.

 

 

 

Mgr. Jozef Kačenga

riaditeľ školy

Comments are closed.