Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií

Témou XXII. ročníka dejepisnej súťaže gymnázií všetkých krajov Českej a Slovenskej republiky, do ktorej sa zapojilo aj sedem gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, bola prvá a druhá Československá republika. Súťaž sa konala 9. apríla 2014 v priestoroch Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach.

Prvú priečku a postup do celoštátneho kola získalo naše Gymnázium so ziskom 71 bodov. Členmi nášho víťazného družstva boli: Ivana Repaská (1.E), Lucia Bajtošová (2.A) a Tomáš Grondžák (3.C). S prípravou na súťaž nám pomohla naša dejepisárka PhDr. Ružena Kormošová,PhD.

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, organizovaná Gymnáziom Cheb, je už niekoľko rokov najväčším stretnutím stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike. Koná sa každoročne od roku 1992, v ostatných rokoch za účasti trojčlenných tímov študentov zo 75 gymnázií Českej a Slovenskej republiky.

Pre mimoriadny záujem sa v stredu 9. apríla 2014 po prvýkrát uskutočnili krajské kolá vo všetkých krajoch ČR a SR, do ktorých sa prihlásilo celkovo 262 gymnázií z oboch republík. Z krajských kôl následne vzišiel tradičný počet 75 gymnázií, ktoré sa stretnú 20. novembra 2014 v Chebe.

Stredoškolskej súťaže sa pravidelne osobne zúčastňuje aj množstvo renomovaných českých historikov – napríklad prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., ale aj významný slovenský historik prof. PhDr. Roman Holec, CSc.

Záštitu nad Dejepisnou súťažou študentov gymnázií pravidelne preberajú najvyšší ústavní činitelia Českej a Slovenskej republiky.

V ostatných rokoch sa darí zapájať do otázok IV. kola prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky významné osobnosti oboch republík, napríklad významní umelci Zdeněk Svěrák, Karel Gott, Štefan Kvietik, lekári Pavel Pafko, Jan Pirk, športovci Jan Železný, Bára Špotáková, Ivo Viktor, Jozef Golonka a politici Miloš Zeman či Ivan Gašparovič.

Na finančnom zabezpečení sa okrem desiatok spoločností a podnikateľov pravidelne podieľa väčšina členov Vlády Českej republiky a členov Poslaneckej snemovne i Senátu Parlamentu Českej republiky a desiatky mestských a krajských úradov Českej republiky. Do aktuálneho ročníka sa po prvýkrát zapojili i predstavitelia Vlády Slovenskej republiky a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

Väčšina takto získaných peňazí je použitá na zakúpenie publikácií pre všetkých účastníkov dejepisnej súťaže.

Tomáš Grondžák 3.C

Foto: R. Kormošová

Comments are closed.