Lukáš Patera

Lukáš Patera, študent III.C, v celoslovenskom kole SOČ v Starej Ľubovni v odbore história získal skvelé 3. miesto.

Ku krásnemu úspechu srdečne blahoželáme.

Dagmar Repaská

V dňoch 22. – 25. apríla 2014 sa uskutočnil 36. ročník celoštátnej prehliadky SOČ. Súťaž sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Dušana Čaploviča. Realizátorom bola SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni. Ročník bol výnimočný tým, že sa ho zúčastnilo okrem kategórie SŠ aj 9 pilotných základných škôl. V odbore č. 13: História, politológia a právne vedy reprezentant Košického kraja Lukáš Patera z III. C triedy nášho gymnázia sa umiestnil na 3. mieste. Školiteľom práce bol Ing. Marián Jančura, CSc. a konzultantom PhDr. Ružena Kormošová, PhD.

Comments are closed.