Frederika Bartošová

Frederika Bartošová, študentka IV.A,  zvíťazila 26. apríla 2014 v Banskej Bystrici v celoslovenskom kole súťaže Vansovej Lomnička v kategórii prednesu umeleckej prózy a stala sa laureátkou súťaže.

Ku krásnemu úspechu srdečne blahoželáme.

Dagmar Repaská

Comments are closed.