Úspechy našich študentov

Srdečne blahoželáme!

Lukáš Patera, študent III.C, sa stal víťazom krajského kola SOČ a postúpil do celoštátneho kola.

Lesia Kožárová, študentka III.A, získala tretie miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže kresťanskej poézie A slovo bolo u Boha.

Frederika Bartošová, študentka IV.A, získala prvé miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Vansovej Lomnička.

Bibiáne Kleinovej z 1.E za druhé miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Tím v zložení Tomáš Grondžák z III.C, Lucia Bajtošová z II.A  a Ivana Repaská z I.E získal prvé miesto v medzinárodnej dejepisnej súťaži Československo v rokoch 1918 až 1939 a za Košický samosprávny kraj postúpil do československého kola.

V mene vedenia školy ešte raz srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme úspech aj v ďalších súťažných kolách.

 

Dagmar Repaská

Comments are closed.