Vedomostná súťaž o olympizme

Dňa 4.4.2014 sa uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže o olympizme.
Súťaž sa uskutočnila v priestoroch Športového gymnázia v Košiciach. Naše družstvo v zložení:
T.Grondžák, M.Stanková a A.Jochmanová obsadilo pekné 2.miesto.
K úspechu im blahoželáme.

Comments are closed.