Krajské kolo geografickej olympiády

Dňa 26.marca 2014 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach.
Na peknom 3.mieste sa v kategórii Z umiestnil Ľubomír Tekeli zo 4.E triedy.
K úspechu srdečne blahoželáme.

Comments are closed.