Blahoželáme

Bibiáne Kleinovej z 1.E za prvé miesto a postup do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

Zuzane Klingovej z 3.E za tretie miesto v obvodovom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Jane Valigurskej z 3.A za úspešnú reprezentáciu školy a postup do krajského kola SOČ.

Ospravedlňujeme sa Kataríne Kalafutovej z 2.C, že sme na ňu zabudli a aj jej blahoželáme k tretiemu miestu v obvodovom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Blahoželáme aj Lesii Kožárovej z 3.A za tretie miesto v celoslovenskom kole súťaže v prednese kresťanskej poézie A slovo bolo u Boha.

Srdečne blahoželáme.

Comments are closed.