Hviezdoslavov Kubín

Hoci sa mesiac marec nesie najmä v znamení jari, milovníci literatúry vedia, že je to aj mesiac knihy. A tí, ktorí jej rozumejú a vedia oceniť prednes krásnej literatúry, sa učia, skúšajú a recitujú umelecké texty.

Už tradične sa v mesiaci marec uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V tomto roku chýbalo mužské zastúpenie, avšak súťaž sa vydarila. Blahoželáme výhercom, z ktorých prví dvaja v kategóriách poézia a próza postupujú do obvodového kola a ďakujeme všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili.

Za predmetovú komisiu SJ Dagmar Repaská

Výhercovia:

Poézia

  1. Linda Kožárová I.E
  2. Zuzana Klingová III.E
  3. Simona Suchá II.E

Próza

  1. Bibiána Kleinová I.E
  2. Katarína Kalafutová II.C
  3. Viktória Šrobárová I.A

Comments are closed.