Vo vysokoškolských laviciach

Dňa 5. 2. 2014 sme sa ako študentky voliteľného predmetu seminára z dejepisu zúčastnili na podujatí Jeden deň vysokoškolákom III. spolu s dvadsiatkou žiakov nášho gymnázia. Toto podujatie si pre stredoškolákov pripravil Inštitút histórie FF PU v Prešove. V sprievode našej dejepisárky PhDr. Ruženy Kormošovej, PhD. sme strávili v priestoroch VŠ zaujímavé dopoludnie zamerané na tému Žena a história. Na úvod nás privítala riaditeľka Inštitútu histórie doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc., ktorá predstavila študijný plán na budúci rok. Následne sme sa započúvali do prednášok z dejín archeológie ( o európskych i našich Venušiach ), sveta a práva prešovských meštianok v stredoveku i problematiky vtedajších nevestincov, postavenia žien v Európe do konca novoveku. Zaujímavé informácie sme sa dozvedeli o Aničke Jurkovičovej, našej prvej ochotníckej herečke, a dva bloky prednášok uzavrela téma Prvé dámy – ženy československých prezidentov. Počas prestávky sme si prezreli priestory univerzity. Bola to zaujímavá skúsenosť a tešíme sa na stretnutie s vysokoškolskými pedagógmi na budúci rok.

Dominika Gardošíková a Diana Dutková, 3.C

Comments are closed.