Prednáška pri príležitosti Svetového dňa obetí holokaustu

Dňa 30. januára 2014 sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň obetí holokaustu. Pani Helena Palgutová, predstaviteľka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva v Jeruzaleme – pobočky Slovensko – v spolupráci so SNM – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave pripravila pre našich tretiakov – žiakov seminára z dejepisu – prednášku s názvom Slovenská republika (1939 – 1945). Pani Palgutová sa v prednáške venovala okolnostiam vytvorenia samostatného slovenského štátu v roku 1939 a jeho politike, ktorá bola tesne spätá s politikou Nemeckej ríše. Zaujímavou formou prepojenia histórie s videonahrávkami obetí holokaustu nám prednášajúca priblížila tragické obdobie druhej svetovej vojny .  Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej pani Palgutová odpovedala         na zvedavé otázky našich žiakov. Akciu zorganizovali pani Ružena Kormošová a Dagmar Repaská.

Foto v galérii.

Comments are closed.