Úspešní študenti angličtiny

17. januára reprezentovali našu školu na obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku naši dvaja šikovní študenti – Lukáš Lačný (1.A) a Róbert Balúch (3.A).  Študenti nášho gymnázia sú na tejto súťaži tradične veľmi úspešní a výnimkou nebol ani tento ročník. Lukáš sa stal vo svojej kategórii jednoznačným víťazom a Róbert  získal pekné 3. miesto. Blahoželáme!

Do súťaže v písaní esejí pre študentov stredných škol v Košickom kraji vyhlásenú  vydavateľstvom Oxford sa ešte v decembri 2013 zapojila p. prof. Mgr. Monika Pirháčová so skupinkou študentov 4. A triedy. Témou súťaže bola otázka na tzv. “opinion essay” : „Does technology help you study English?“

Víťazom tejto súťaže sa stal Marko Ondruš, ktorému za najlepšiu esej v Košickom kraji venovalo vydavateľstvo knihy v hodnote 50 Eur.

Blahoželáme aj Alici Sakmárovej, študentke  III. C triedy, ktorá naše gymnázium úspešne reprezentovala na krajskom kole rétorickej súťaže Shakespeare´s memorial  a vybojovala si pekné 3. miesto.

Blahoželáme!

Comments are closed.