Voľby do Študentskej rady

Ahoj študenti!

17. Decembra sa na uskutočnia celoškolské voľby do Študentskej rady.

Táto rada zastupuje samotných študentov a predkladá ich záujmy a návrhy vedeniu školy (ako napr.: parkovanie študentov na šk. dvore; prezúvanie sa študentov atď.).

Takisto upravuje školský poriadok a počas roka usporadúva rôzne tematické podujatia (Mikuláš, Valentín, POOG…).

Byť sú časťou rady znamená skvelú príležitosť zlepšiť si komunikačné a prednesové schopnosti.

Mínusom takéhoto členstva v Študentskej rade môže byť veľký počet zmeškaných hodín, no na druhej strane takéto členstvo vyzerá skvelo na prihláške na vysokú školu.

Týmto Vás vyzývam neváhať a v týchto voľbách kandidovať !

-Svoju kandidatúru môžete ohlásiť zaslaním e-mailu na jakub.panulin@gmail.com

Comments are closed.