Príroda v obrazoch

Veľmi pekná myšlienka prerástla do zaujímavého projektu, ktorého sa zhostili naši študenti pod vedením pani profesorky Molitorisovej. Viac vám ale o projekte povedia samotní aktéri.

Dagmar Repaská

Reportáž Televízie Reduta: Reportáž Televízie Reduta o DOD:

 

http://www.snv.sk/?tvarchiv=1&videoID=131121-1

Comments are closed.